DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRINGVIRKSOMHET

Byggeteknikk og byggeprosess

Kvalitetssikring og bygget kvalitet

Rehabilitering og ombygging

Skader og konflikter

Bygningslov og forskrifter

Sikkerhet og HMSBYGGETEKNIKK OG BYGGEPROSESS


Bærende og ikke bærende konstruksjoner   •   Tak, dekker, vegger, balkonger og kjellere
Betongkonstruksjoner   •   Elementbygging   •   Murverk   •   Festedetaljer
Lekkasjer og fuktproblemer   •   Grunnforhold og fundamentering   •   Nedgravde rør

Spesialområder er flere av fagområdene samt helheten og hvordan mekaniske og klimatiske belastninger virker sammen over tid

KVALITETSSIKRING OG BYGGET KVALITET

Styringssystemer   •   Rutiner   •   Prosjektering   •   Utførelse
Dette skal henge sammen. Men det er bare en egnet kontroll som kan bekrefte at det ferdige bygg har den bestilte og forventede kvalitet

REHABILITERING OG OMBYGGING


Betongkonstruksjoner   •   Elementbygg   •   Murverk   •   Trekonstruksjoner
Dette er et hovedområde og firmaets leder har en lang og omfattende erfaring og har vært: byggherrerådgiver, HMS- rådgiver, prosjektleder, prosjekterende, byggeleder og kontrollerende

SKADER OG KONFLIKTER


Feil, mangler og skader   •   Konflikter og rettssaker   •   Sakkyndige vurderinger
Dette er et hovedområde og firmaets leder har en helt spesiell kompetanse basert på en kombinasjon av forskjellige kunnskaper og lang erfaring. Denne kunnskap er nyttig hvis man vil unngå problemene

BYGNINGSLOV OG FORSKRIFTER


Dette er et sentralt område og firmaets leder har betydelige kunnskaper om dette. Særlig den praktiske betydningen av lovverket og sammenhengen mellom lovverket, standarder, prosjektering og utførelse. Det er helt vesentlig for å unngå feil og mangler og forstå de formelle konsekvenser når det gjøres feil.

SIKKERHET / HMS


Prosjekteringsfasen   •   Byggefasen   •   Arbeidsmiljøloven   •   Byggherreforskriften
Helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen berører alle. Også byggherren og de som prosjekterer. Et bygg skal både være sikkert over tid for brukeren og for de som deltar i byggingen. Derfor er sikkerhet i videste forstand det viktigste i et byggeprosjekt.