DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRINGREFERANSER

Det er utført mange forskjellige oppdrag fra bygningsdeler til store kompliserte prosjekter.
Se også sidene "Virksomhet", "Forskning og utvikling" og "Byggskader".

Nedenfor er vist bilder fra noen oppdrag

PARKERINGSHUS OG BYGGING UNDER GAMMEL KJELLER

Dronning Mauds gt. 10/11, Oslo.
Rehabilitering av gate over P-hus
Prosjektledelse, prosjektering, byggeledelse

Dronning Mauds gt. 10/11, Oslo.
Rehabilitering av P-hus (meget store skader)
Tilstandskontroll, prosjektering, byggeledelse

Sandakerveien 114, Oslo.
Rehabilitering av bærende fasade til P-hus
Tilstandskontroll, prosjektering, byggeledelse

Drammensveien 61, Oslo.
Rehabilitering av vei og uteareal over P-hus.
Prosjektledelse, prosjektering, byggeledelse.

Drammensveien 61, Oslo.
Rehabilitering av P-hus (store skader)
Tilstandskontroll, prosjektering, byggeledelse

Inkognitogt. 33, Oslo.
Bygging av stort rom under en gammel kjelle
HMS-rådgivning for byggherre og entreprenør
OMBYGGING AV STORE BÆRENDE VEGGER

CCVest - Lilleakerveien 16, Oslo
Fjerning av bærende vegg. Hjelpekonstruksjon.
HMS-rådgivning for byggherre og entreprenør, hjelpekonstruksjoner og utførelsesmetode.

CCVest - Lilleakerveien 16, Oslo.
Bildet viser innerside vegg på bildet til venstre

Døhli pleiehjem, Nittedal kommune
Ombygging med store åpninger i gamle bærende betongvegger. Vurdering av tiltaket, rådgivning og sakkyndig i tvist.
FASADER, TAK, TERRASSER OG GRUNNMUR

Nore og Uvdal næringspark.
Lekkasje i tak, vegger og problemer med glassvegger.
Tilstandskontroll og vurdering av løsninger.

Mæla ungdomsskole i Skien.
Feil og mangler i inngangsparti og fasader.
Tilstandskontroll og vurderinger.

Drammensveien 111/113, Oslo.
Ny fasade etter at deler av gammel fasade falt ned.
Tilstandskontroll, prosjekt- og byggeledelse.

Bjøråsen skole, Oslo.
Store fuktskader under utførelse pga spesiell
sterk nedbør. Tilstandskontroll og vurdering av tiltak.

Flytting av gammel sveitserville i Ås sentrum.
Store feil og mangler i ny grunnmur med mer.
Tilstandskontroll, vurderinger og sakkyndig i tvist.

Fridtjof Nansens vei 38, Oslo.
Omfattende feil og mangler og fuktskader.
Tilstandskontroll, prosjektledelse, prosjektering, byggeledelse og oppfølging av beboere.
KRAFTANLEGG, HAVNEANLEGG OG RØRGRØFTER

Strandfossen vannkraftverk, Elverum.
Tilstandskontroll og sakkyndig i tvist vedrørende bygningskonstruksjoner og forsikring.

Kaianlegget til gamle Kaldnes skipsverft, Tønsberg.
Kunne anlegget brukes som fundament for det nye boligområdet? Tilstandskontroll og vurderinger.

Torød byggefelt for vann og avløp, Tønsberg.
Farlig utgraving av rørgrøfter i bløte masser.
Tilstandskontroll, vurderinger og rådgivning.
TILSTANDSKONTROLL AV BROER

Bro til Jarlsø, Tønsberg.
Tilstandskontroll og vurderinger.

Bro for Dron. Mauds gt. over Munkedamsveien, Oslo.
Tilstandskontroll, vurderinger og sakkyndig i tvist.

Underside bro til venstre med opplegg på fasade.
Oppleggsbjelke skadet pga lekkasje i brofuge.
"MUREN" TIL PÅL VIGELAND
Byggeteknisk løsning, prosjektering, oppfølging og kontroll av MUREN for Pål Vigeland
slik han ønsket, tegnet og modellerte den.
Høstutstillingen 2006 Nobels Fredssenter 2007/2008