DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRINGPUBLIKASJONER


Jonsson er generalist og spesialist i flere fagområder, og har vært sterkt samfunnsengasjert som et stort antall artikler i dagsaviser og fagtidsskrifter viser.

Hovedtemaene til publikasjonene er:Les mer om Esbens publikasjoner