DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRINGFIRMAETS LEDER


Esben Jonsson
Dipl. ing. fra ETH / Zurich (diplom: bro i spennbetong)
Dr. ing. fra NTH (NTNU) / Trondheim (avhandling: hulldekkers bæreevne)
Utdannelse i kvalitetssikring/revisjon (Byggforsk og Norsk Forening for Kvalitet)
Studier i prosjektledelse og HMS (Forskningsrådet, forskjellige kurs og prosjekter)
Erfaring fra entreprenørvirksomhet (boligbygging), håndverksbedrift og egenregibygging
Rådgivende ingeniør i Zurich og Oslo (byggeteknikk / bærende konstruksjoner / bygningsfysikk)
Forskningsarbeide og skadeoppdrag på NBI i Oslo (betongelementer, nedgravde rør, husbyggingsteknikk)
Stipendiat på Institutt for betongkonstruksjoner / NTH (eksperimentell og teoretisk analyse av konstruksjoner)
Eget rådgivende ingeniørfirma fra 1987. Medlem av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) og andre foreninger
Sekretær, utreder og kursforeleser i forbindelse med RIF-prosjektet knyttet til ny Bygningslov (PBL) i 1997
Tidligere styreleder i RIF Oslo Akershus, FBS (Forening for Byggesak og Samarbeide) og ETH Alumni Norge

Jonsson har en helt spesiell kompetanse som spenner over et meget stort område hvor noen områder er spesialområder.
Han er både teoretiker og praktiker og kan selv utføre håndverk og mindre byggeoppgaver. Jonsson har holdt en rekke foredrag i og utenfor Norge og har tidligere holdt et stort antall kurs om Plan- og bygningsloven. Han har forfattet et stort antall fagartikler og har skrevet en rekke debattinnlegg i dagspressen. Til sammen 160 publikasjoner.