DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRING


KONTROLL

Det må være en hensiktsmessig kontroll med byggeprosjekter i alle faser fra byggherrens konseptarbeide
og planlegging, av prosjektering og utførelse til ferdig bygg. Mye av dette kan være egenkontroll som del
av kvalitetssikringen - men noe må være uavhengig kontroll avhengig av type prosjekt og konsekvenser.
Fra juli 2012 vil uavhengig kontroll av myndighetskravene være lovpålagt etter bestemte kriterier.


Jonsson har en spesiell spiss og bred kompetanse som er basert på kunnskaper i byggeteknikk,
kontrollmetodikk, kvalitetssikringssystemer, kvalitetsrevisjon og lovverket. Han har også vært
byggeleder og kontrollerende i store rehabiliteringsprosjekter. Og han har kunnskaper om
byggherrens innflytelse på byggeprosjekter og byggeprosessens betydning
Målet må være at en uavhengig kontroll finner at
det viktigste er i orden  -  ellers kan det koste dyrt !


Det betyr at byggeprosjekter må budsjetteres og styres slik at man er sikker på at det
prosjekteres og bygges godt nok til at en seriøs uavhengig kontroll kan godkjenne det.