DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRING


KONTROLL

Kontroll må begynne tidlig i byggeprosjektet.
Det er for sent å kontrollere på slutten av byggingen!Nøye bygningskontroll har tradisjoner tilbake til vikingtiden i Norge og gamle stavkirker har fortsatt en forbausende god tilstand. Ikke rart at det den gang knapt var noen klage på byggets kvalitet. I sterk kontrast til idag hvor mange advokater lever av klager og tvister i byggesaker! Sannsynligvis fordi en virkelig bygningskontroll er avskaffet i Norge.

Uavhengig kontroll
Les om bygningskontrollens nedbygning frem til i dag


Jonsson har utført en stor mengde uavhengig kontroll. Han har i en rekke tilfeller vært med fra tidlig
i prosjektet og gitt råd for å sikre byggingens kvalitet. Det har vist seg å være den beste «kontroll».

Uavhengig kontroll
Les om Esbens kontrollprosjekter