DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRING


Hospitsveien 11A
0789 Oslo


post @ ejonsson.no

Tlf: 22148938
Fax: 22141640
Mob:    90104612

 

BYGNINGSLOV  •  BYGGETEKNIKK  •  BYGGEPROSESS  •  KVALITET  •  KONTROLL  •  SIKKERHET  •  HMS

Basert på teoretiske og praktiske kunnskaper og erfaring, kan små og store oppgaver løses effektivt

KOMPETANSE, ARBEIDSMETODIKK, NETTVERK OG ENGASJEMENT ER FIRMAETS STYRKE OG FORTRINN