DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRINGFUKTPROBLEMER

Skyldes vann fra utsiden eller innsiden av et bygg, kondens eller innebygget fukt.
De fleste byggskader skyldes fukt, men skaden kan også være en kombinasjon av
fukt og andre belastninger som konstruksjonen over tid ikke tåler. Kombinasjonen
er lite påaktet og mange er ikke klar over at Byggeforskriftene gir minimumskrav
som kan være utilstrekkelige hvis bygget skal ha en god tilstand lenge.


Jonsson har lang erfaring med fuktproblemer, separat og i kombinasjon med andre
påvirkninger og belastninger, fra sitt arbeide på Byggforsk og som spesialrådgiver.
Viktige tiltak på en bygning for å unngå fuktproblemer og lekkasjer  

Typiske fuktproblemer er sammenfattet i et eget notat:

Les mer om fukt....