DR. ING. ESBEN JONSSON AS
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK
SPESIALRÅDGIVING OG KVALITETSSIKRINGFORSKNING OG UTVIKLING

Jonsson har arbeidet i 15 år med forskning og utvikling (FoU).
Hovedsaklig på Byggforsk (nå SINTEF), men også på NTH (nå NTNU).


Basert på erfaring som rådgivende ingeniør i Sveits og Norge og bakgrunn fra
bygging i egenregi – ble det utviklet en metodikk som ble styrende for forskningen:


• teori / erfaring / behov • ide / mulighet • testing / analyse / teori • resultat / anvendelse

Dette medførte en kreativ og effektiv prosess med en god kommunikasjon hvor alle relevante
problemstillinger ble vurdert fra starten av prosjektene. Metodikken kan med fordel brukes generelt
i byggebransjen både innen FoU og i styringen av prosjekter - særlig i tiden fremover med de mange utfordringer bransjen står ovenfor.


FOU prosjekter som Jonsson har arbeidet med:
A. Bæreevnen til hulldekkeelementer
B. Bæreevnen til betongkonsoller
C. Utførelse og bæreevnen til nedgrav rør
D. Dimensjonering basert på prøvning
E. Ekspansjonsbolter i betong
F. Grunnforhold og grunnundersøkelser
G. Grunne frostisolerte ledninger
H. Sprengsteinsfyllinger

Det finnes en stor mengde publikasjoner om dette hvor en del er på engelsk og tysk.
Jonsson har holdt en rekke foredrag i internasjonal sammenheng og prosjektene
D og A er presentert og særlig nøye gjennomgått i Tyskland på store arrangementer.

Viktigste forskningsarbeide: Bæreevnen til prefabrikerte hulldekkerBæreevnen til hulldekkeelementer er komplisert. Jonsson har utført omfattende forskning
basert på teoretiske og eksperimentelle analyser og dimensjonering ved prøvning.


FoU-prosjektene er sammenfattet i et eget notat med litteraturhenvisninger:

Les mer om FoU
.....